Object

Title: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Title in english:

The Differentiation of Socio-Economic Development of Regions and Local Government Units in Poland

Creator:

Rączaszek, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 66-85

Abstrakt:

Pomiaru poziomu życia ludności można dokonać za pomocą miernika wyrażającego produkt krajowy brutto przypadający na jednego mieszkańca. Wartość ta wynosi obecnie około 28 tyś. zł. Artykuł przedstawia porównanie spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce. Wzięto pod uwagę analizowany miernik dla regionów, województw i podregionów. Zmiany granic administracyjnych wpływają na zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Niewielkie zróżnicowanie między regionami największymi pogłębia się w miarę analizy coraz mniejszych jednostek terytorialnych. Ostatnią analizowaną jednostką jest powiat. Dla powiatów brak jednak wartości PKB na l mieszkańca. Wykorzystano w tym przypadku dochody własne powiatów na l mieszkańca.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122293

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information