Object structure
Title:

Nowe inicjatywy wspólnotowe jako źródło wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New EU Initiatives as a Source of Supporting Development Small and Medium-size Enterprises

Creator:

Bucka, Maria

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; inicjatywy wspólnotowe ; Fundusz Spójności ; fundusze strukturalne ; Jeremie ; Unia Europejska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 248-258

Abstrakt:

Zgodnie ze strategią lizbońską rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Unia Europejska do końca 2013 r. przeznaczyła na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw 27 mld euro. Środki będzie można pozyskać z programów operacyjnych w ramach polityki spójności. W ramach polityki spójności wspierane są różnego rodzaju działania i inicjatywy na rzecz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, i to o charakterze zarówno krajowym, jak i regionalnym. Oferowana pomoc ma pobudzić rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym regionalne systemy gospodarcze. Oprócz funduszy strukturalnych istniejące od 2007 r. nowe inicjatywy wspólnotowe: JASPERS, JEREMIE, JESSICA, i JASMINE mogą stanowić dodatkowe narzędzia pomocy dla rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: