Object

Title: Ochrona interesów finansowych UE w zakresie polityki spójności

Title in english:

Protection of Financial Interests of the EU in the Range of the Cohesion Policy

Creator:

Małuszyńska, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 30-40

Abstrakt:

Procedury pozyskiwania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i zarządzania nimi są źródłem błędów. Ich wykrywaniem zajmuje się Trybunał Obrachunkowy, Komisja i państwa UE. ETO w corocznych sprawozdaniach przedstawia błędy oraz ocenę systemów kontroli KE i państw UE. W ostatnich sprawozdaniach ETO pojawia się zapis: Trybunał nie może wydać opinii bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości rozliczeń. Konieczne są starania o skuteczne wdrażanie systemu kontroli oraz eliminowanie niedociągnięć, przede wszystkim w zakresie polityki spójności. Celem artykułu jest dyskusja nad uproszczeniem zarządzania funduszami i przedstawienie oceny efektów podejmowanych działań. Oceny TO powinny być brane pod uwagę przez instytucje państw UE zajmujące się nadzorowaniem projektów finansowanych przez fundusze UE w celu uniknięcia błędów przyszłości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122287

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information