Object

Title: Wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje na przykładzie działania 2.3 SPO WKP

Title in english:

The Support to the Innovativeness of Small and Medium-Sized Enterprises through Investment on the Example of Measure 2.3 Of SOP IRE

Creator:

Kornecki, Janusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 397-418

Abstrakt:

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez autora, którego jednym z celów było ustalenie i ocena skutków wsparcia udzielonego w ramach działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" (2.3 SPO WKP) na modernizację oferty produktowej i technologicznej polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Badaniem objęto 1914 beneficjentów tego działania. Efekty wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, w tym zwłaszcza na podniesienie ich innowacyjności, należy ogólnie ocenić pozytywnie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120458

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information