Object

Title: Analiza porównawcza rozwoju województw regionu pomorskiego

Title in english:

Comparative Analysis of Pomerania Region Development

Creator:

Karmowska, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 355-366

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że województwa o podobnym położeniu geograficznym i uwarunkowaniach gospodarczych różnią się między sobą dynamiką rozwoju gospodarczego. Obiektami badań są województwa północnej Polski: zachodniopomorskie i pomorskie. Dokonano analizy porównawczej obu województw. Porównano wybrane mierniki rozwoju oraz zbadano ich dynamikę. Z porównań mierników produkcji materialnej wynika, że województwo pomorskie przewyższa potencjałem produkcyjnym województwo zachodniopomorskie. Funkcje trendu, wskazują na wyższą dynamikę wzrostu w województwie pomorskim wartości PKB, nakładów inwestycyjnych, wartości dodanej brutto i produkcji sprzedanej przemysłu. Porównując poziomu rozwoju obu województw, z wykorzystaniem metody Perkala, stwierdzono, że oba województwa należą do regionów średnio rozwiniętych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120454

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information