Object

Title: Proces ustalania się cen równowagi rynkowej w perspektywie austriackiej szkoły ekonomii

Title in english:

The Process of Setting the Market Balance Prices in the Perspective of the Austrian School of Economics

Creator:

Imbierowicz, Patrycja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 296-310

Abstrakt:

Punktem wyjścia w teorii kształtowania się cen równowagi rynkowej według austriackiej szkoły ekonomii są ludzkie potrzeby. Potrzeby, odczuwane jako pewien rodzaj dyskomfortu, wywołują działanie. Działanie człowieka jest celowe i dąży do zaspokojenia potrzeb. Człowiek, wybierając spośród dostępnych środków realizacji celów, dokonuje procesu ich wartościowania według subiektywnych kryteriów. Na rynku dóbr i usług dochód producenta i zysk psychiczny konsumenta zależą od konfiguracji cen. Każdy sprzedawca próbuje sprzedać swoje dobro za najwyższą możliwą cenę, a każdy nabywca próbuje je kupić za cenę jak najniższą. "Siłami" determinującymi cenę równowagi są indywidualne skale wartości podmiotów gospodarczych wyrażone w krzywych popytu i podaży. Tak ustalona cena nie jest zjawiskiem stałym, ponieważ rynek jest w nieustannym ruchu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120449

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information