Object

Title: Konieczność zmian w polityce innowacyjnej w kontekście wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki

Title in english:

The Necessity of Changes in the Innovation Policy in the Context of the Innovativeness Increase of the Polish Economy

Creator:

Łącka, Irena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 548-568

Abstrakt:

Artykuł omawia problem polityki innowacyjnej jako narzędzia oddziaływania na innowacyjność gospodarki. Autorka przedstawia cechy skutecznej polityki innowacyjnej, którą stosują kraje wysoko rozwinięte. Opracowanie prezentuje wyniki ostatniego raportu European Innovation Scoreboard 2009. Autorka omawia pozycję Polski w rankingu innowacyjności krajów UE. Na jego podstawie ocenia skuteczność polskiej polityki innowacyjnej i przedstawia jej słabe strony. Wymienia bariery wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Artykuł wskazuje potrzebę dokonania zmian w krajowej polityce innowacyjnej oraz w wybranych obszarach polityki gospodarczej. Określa kierunki tych zmian, które w przyszłości pozwolą zmniejszyć dystans technologiczny Polski w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120469

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information