Object

Title: Polityka kursu walutowego a koniunktura gospodarcza w krajach Europy Środkowej w czasie światowego kryzysu gospodarczego

Title in english:

Exchange Rate Policy and the Business Situation in Central Europe during the Global Economic Crisis

Creator:

Stefański, Ryszard

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 877-889

Abstrakt:

Autor przedstawia wpływ polityki kursu walutowego na sytuację gospodarczą krajów Europy Środkowej w okresie światowego kryzysu gospodarczego na początku XXI w. W tym celu określił główne determinanty kształtowania wartości eksportu i importu badanych krajów. W wyniku analizy konkluduje: osłabienie walut Czech, Polski i Węgier wpłynęło na kompensatę negatywnych skutków pogorszenia się zagranicznej koniunktury dla ich eksportu (polityka kursu walutowego wpłynęła stabilizująco na ich sytuację gospodarczą); umocnienie waluty na Słowacji przyczyniło się do porównywalnego spadku wartości miejscowego eksportu i importu (kurs walutowy nie ustabilizował koniunktury gospodarczej i nie ochronił gospodarki przed negatywnymi zewnętrznymi impulsami koniunkturalnymi).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120496

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information