Object

Title: Fiskalne instrumenty stabilizacji makroekonomicznej we współczesnej gospodarce polskiej

Title in english:

Fiscal Instruments of Macroeconomic Stabilization in Poland's Contemporary Economy

Creator:

Barczyk, Ryszard

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 39-51

Abstrakt:

W warunkach współczesnej recesji gospodarczej niezbędnym jest podejmowanie działań stabilizacyjnych, ograniczających negatywne konsekwencje tych procesów. Jedną z głównych grup instrumentów, które mogą być wykorzystywane, są narzędzia fiskalne. Celem opracowania jest analiza roli i charakteru oddziaływania narzędzi fiskalnych na spowolnienie aktywności gospodarczej, występujące w Polsce w latach 2007-2009. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono istotę narzędzi fiskalnych oraz możliwe sposoby ich wykorzystania w warunkach osłabienia aktywności gospodarczej. Część druga to prezentacja głównych narzędzi fiskalnych, stosowanych w celach stabilizacyjnych w gospodarce polskiej w latach 2007-2009. W podsumowaniu podjęto próbę oceny dotychczas podejmowanych w naszym kraju fiskalnych działań stabilizacyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120431

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information