Object structure
Title:

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Implementation of Multidimensional Comparative Analysis for the Evaluation of Socio-Economic Development of Poland's Voivodships

Creator:

Pawlas, Iwona

Subject and Keywords:

wielowymiarowa analiza porównawcza ; rozwój społeczny ; rozwój gospodarczy ; województwa ; Polska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 673-683

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw. Analizę prowadzono w odniesieniu do czterech obszarów: rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastruktury technicznej oraz potencjału demograficznego i sytuacji na rynku pracy. Badania przeprowadzono z zastosowaniem wybranej metody wielowymiarowej analizy porównawczej, a mianowicie taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga w oparciu o dane dla 2008 r. zaczerpnięte z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: