Object structure
Title:

Przemiany roli uniwersytetów w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Changes of University Models in Terms of the Knowledge-Based Economies

Creator:

Pohulak-Żołędowska, Elżbieta

Subject and Keywords:

gospodarka oparta na wiedzy ; nauka ; badania naukowe ; innowacje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 709-720

Abstrakt:

Niniejszy artykuł dotyka problemu przemian, jakie następują w nauce pod naciskiem priorytetów Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW). Tworzenie gospodarek opartych na wiedzy wiąże się z intensyfikacją tworzenia wiedzy w instytucjach gospodarki. Zmieniające się dynamicznie warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększenie tempa przepływu informacji, doprowadziły do konieczności produkcji wiedzy adekwatnej do potrzeb rynkowych. Można zauważyć tendencję do odchodzenia od nauki akademickiej w kierunku nauki postakademickiej do nauki przemysłowej w czystej postaci. Przemiany w sferze nauki pociągają za sobą przemiany procesu innowacyjnego oraz konieczność dostosowania instytucji nauki do kierunku jej przemian. W artykule zaprezentowano zarówno alternatywne - dla liniowego - modele innowacji oraz perspektywy prorynkowych przemian uniwersytetów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: