Object

Title: Taksonomiczna analiza efektywności kształcenia szkolnictwa wyższego w Polsce

Title in english:

Taxonomic Analysis of Effectiveness of Higher Education System Training in Poland

Creator:

Sompolska-Rzechuła, Agnieszka ; Świtłyk, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 850-859

Abstrakt:

W pracy podjęto próbę porównania wyników liniowego porządkowania uczelni w Polsce pod względem efektywności kształcenia. Celem opracowania jest także próba odpowiedzi na pytanie, czy poszczególne uczelnie zajmują zbliżone miejsca w rankingach przeprowadzonych w latach 2001-2006. Badanie dotyczy wybranych szkół wyższych finansowanych z budżetu państwa. Wśród zmiennych diagnostycznych uwzględniono informacje dotyczące finansów uczelni oraz jakości kształcenia studentów. W celu zbadania powiązań pomiędzy miejscami zajmowanymi przez analizowane obiekty w rankingach z poszczególnych lat policzono współczynniki τ Kendalla. Przyjmują one wysokie wartości, co świadczy, że podobieństwo otrzymanych uporządkowań uczelni jest duże.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120493

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information