Object structure
Title:

Czynniki determinujące wykorzystanie środków UE w ramach działania 6 PROW "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej"

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of Utilizing Measure 6 "Meeting the EU Standards" as an Instrument of Rural Development Plan (RDP)

Creator:

Czubak, Wawrzyniec ; Sadowski, Arkadiusz

Subject and Keywords:

PROW ; fundusze UE ; standardy unijne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 151-162

Abstrakt:

Celem pracy było zdefiniowanie czynników, jakie wpływały na podjęcie przez rolników inwestycji finansowanych w ramach działania 6 PROW. Jednym z ważniejszych impulsów była chęć dostosowania gospodarstw do standardów produkcji, a to ma zapewne związek z uzyskaniem w ten sposób możliwości dalszego korzystania z innych form wsparcia w ramach polityki rolnej. Badane gospodarstwa były większe od przeciętnych w kraju czy regionie, stąd należy się spodziewać, że w kolejnych latach będą one dominowały wśród beneficjentów działań pomocowych, co spowoduje wyraźną koncentrację całości funduszy kierowanych do rolnictwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: