Object structure
Title:

Wydatki publiczne w Polsce w latach 2005-2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public Spending in Poland in the Years 2005-2008

Creator:

Marczakowska-Proczka, Joanna

Subject and Keywords:

fiskalne kryterium konwergencji ; sektor finansów publicznych ; wydatki publiczne ; PKB ; dług publiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 583-589

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wydatki publiczne w Polsce w najbliższych latach będą wpływały na ponowne wprowadzenie gospodarki na ścieżkę wysokiego wzrostu. Przedstawiono podstawowe zmiany, jakie zachodziły w wielkości i strukturze wydatków publicznych w latach 2005-2008. Ponadto odniesiono się do zmian w wydatkach publicznych w kontekście wyzwań długoterminowych stojących przed polską gospodarką.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: