Object structure
Title:

Wykluczenie cyfrowe - wielowymiarowe zjawisko na polskim rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Digital Divide - a Multidimensional Phenomenon on the Polish Labour Market

Creator:

Arendt, Łukasz

Subject and Keywords:

wykluczenie cyfrowe ; rynek pracy ; e-umiejętności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 15-26

Abstrakt:

Wykluczenie cyfrowe jest zjawiskiem wielowymiarowym. W opracowaniu przedstawiono teoretyczno-empiryczne wątki tego zjawiska, dotyczące polskiego rynku pracy, w szczególności skali i wymiarów wykluczenia wśród pracowników i osób bezrobotnych. Przeprowadzone analizy wykazały, iż problemem z jakim boryka się polski rynek pracy jest wykluczenie cyfrowe w wymiarze umiejętności, którego efektem jest wykluczenie w wymiarze wykorzystania. Rosnące wymagania w zakresie e-umiejętności mogą prowadzić w przyszłości do wzrostu skali niedopasowania strukturalnego, skutkując zwiększeniem się liczby osób wykluczonych cyfrowo i społecznie. Przeciwdziałanie tym negatywnym skutkom rozwoju ICT będzie wymagało zmian w polityce rynku pracy w kierunku zwiększenia jej elastyczności i zakresu wykorzystania aktywnych instrumentów tej polityki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: