Object structure
Title:

Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conditionings of the Enterprises' Success

Creator:

Jaremczuk, Kazimierz ; Kaliszczak, Lidia

Subject and Keywords:

sukces ; uwarunkowania ; podmiotowość ; różnorodność ; kultura organizacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 108-116

Abstrakt:

Względne pojmowanie sukcesu w działalności gospodarczej wyznacza szczególne znaczenie nie jednorodności, lecz różnorodności uwarunkowań o charakterze jakościowym, a więc kreatywności i innowacyjności. Różnorodność zatem postaw, zachowań pracownika, u podstaw których znajduje się kategoria wartości, umożliwia autentyczne współdziałanie, gdzie występuje zgodność wartości i celów przedsiębiorstwa oraz przyjętej przez niego strategii z wartościami i celami pracownika. Uwarunkowania zorientowane na przyczynę potęgują kreatywność oraz innowacje, a więc kształtują kulturę organizacyjną wspartą: emocją, zinternalizowanymi wartościami, współdziałaniem, odpowiedzialnością oraz zaufaniem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: