Object

Title: Bariery implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w małych przedsiębiorstwach

Title in english:

Barriers of Implementation of Corporate Social Responsibility in Small Enterprises

Creator:

Jung, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 117-126

Abstrakt:

Rosnąca świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą działalność gospodarcza, sprawia, iż prawne i społeczne otoczenie przedsiębiorstw wymusza na nich podejmowanie odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie efekty prowadzonych działań. Wiele jest przykładów społecznej odpowiedzialności dużych czy średnich przedsiębiorstw, jednak wciąż niedoceniany jest w tym zakresie potencjał małych firm. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia głównych barier, które utrudniają małym przedsiębiorstwom aktywność prospołeczną. Owe problemy wynikają zarówno ze specyfiki małych przedsiębiorstw, jak też z niedostosowania do nich narzędzi koncepcji CSR. Dlatego niezbędne jest indywidualne dopasowanie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sposobu zarządzania oraz zasobów ekonomicznych i personalnych małych organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121779

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information