Object structure
Title:

Wpływ systemów informatycznych na zarządzanie przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Impact of Informatics Systems on Enterprise Management

Creator:

Wysocki, Jacek

Subject and Keywords:

zarządzanie ; przedsiębiorstwo ; system informatyczny ; technologia informatyczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 520-529

Abstrakt:

W dobie gospodarki bazującej na wiedzy systemy informatyczne, które pozwalają na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji w procesie podejmowania decyzji, stanowią ważny element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zintegrowane systemy informatyczne klasy BI umożliwiają m.in.: optymalizację kosztów prowadzonej działalności, zwiększanie efektywności zarządzania oraz kreowanie unikalnych umiejętności w wybranych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Wspierają także realizację procesów w wymiarze operacyjnym lub strategicznym, przez co przyczyniają się do poprawy jakości zarządzania i mogą pozytywnie oddziaływać na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: