Object structure
Title:

Analiza decyzyjna w projektowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Decision Analysis in Designing s Corporate Management Strategy

Creator:

Stabryła, Adam

Subject and Keywords:

analiza decyzyjna ; program DGP ; techniki wyboru celów ; metody dyskontowe ; ocena agregatowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 407-417

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie generalnych podejść badawczych dotyczących wyboru racjonalnej strategii zarządzania. Rozumiana w sposób uniwersalny analiza decyzyjna jest procesem badawczym zorientowanym na ocenę wygenerowanych wariantów i wybór rozwiązania racjonalnego (optymalnego). W artykule zostały rozpatrzone następujące zagadnienia: zakres przedmiotowy projektowania strategii zarządzania, metodyka opracowania programu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (DGP), techniki wyboru celów, reguły decyzyjne stosowania standardowych metod dyskontowych, ocena agregatowa strategii zarządzania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: