Object

Title: Działania zarządcze w okresie kryzysu w sektorze ubezpieczeń na przykładzie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego na życie

Title in english:

Management Activities in the Period of Crisis in Insurance Sector in Poland

Creator:

Piekarz, Halina ; Lasak, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 308-318

Abstrakt:

W artykule przedstawiono najistotniejsze problemy kryzysowe firmy działającej w sektorze ubezpieczeń. Przyjęto, że kryzys ma charakter kryzysu sprzedaży i przychodów, co znalazło przełożenie na sposób diagnozowania oraz poszukiwania rozwiązań minimalizujących skutki kryzysu. Podjęto następujące kwestie: analizę kryzysowych trendów w sektorze ubezpieczeń na życie, analizę krytycznych czynników kryzysu, jak zmiana potrzeb klienta, elastyczność popytu, program działań naprawczych, jak wzmocnienie funkcji monitoringu, polityka personalna.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121800

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information