Object

Title: Wybrane kryteria strategicznej oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych

Title in english:

Selected Criteria for the Assessment of Strategic Results of Co-Operation with a Logistics Service Provider

Creator:

Małkus, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 233-242

Abstrakt:

Oczekiwania zleceniodawców dotyczące efektów współpracy z dostawcami usług logistycznych mogą być znacznie zróżnicowane. Niektórzy spośród nich są ukierunkowani na efekty osiągalne bezpośrednio po podjęciu współpracy lub pojawiające się w krótkim okresie tej współpracy. Inni natomiast orientują się na obustronny rozwój z jednostkami specjalistycznymi i osiąganie korzyści związanych ze wspólnymi przedsięwzięciami. Z punktu widzenia oceny wyników powierzania określonych zadań usługodawcy istotne znaczenie ma dobór kryteriów oceny w poszczególnych okresach współpracy. Celem referatu jest charakterystyka wybranych kryteriów oceny współpracy z dostawcą usług logistycznych, które można wykorzystać w dłuższym okresie. Kryteria te dotyczą zwłaszcza organizacji współpracy, jak również wyników działalności rynkowej zleceniodawcy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121793

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information