Object structure
Title:

Czy dywersyfikacja jest źródłem sukcesu transkorporacji handlowych?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Whether diversification is a source of commercial success of TKH?

Creator:

Gorgól, Jolanta ; Stańczyk-Hugiet, Ewa

Subject and Keywords:

transkorporacja handlowa ; ekspansja ; wzrost ; mulitidywersyfikacja ; kluczowe kompetencje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 88-97

Abstrakt:

W artykule przedstawiono, jak rozwój przez dywersyfikację w sektorze handlu staje się źródłem sukcesu organizacji. W ostatnim okresie obserwuje się znaczny wzrost transnacjonalnych korporacji handlowych. Pojawienie się kluczowych organizacji w tym sektorze jest efektem implementacji przez nie transnarodowych strategii opartych na multidywersyfikacji we wszystkich możliwych kierunkach. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: Co sprawia, że dywersyfikacja prowadzi do sukcesu? Jakie korzyści uzyskujemy z dywersyfikacji? W artykule przedstawiono przypadek Tesco i jego strategię multidywersyfikacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: