Object structure
Title:

Problemy stabilności sektora bankowego na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Lessons from Global Financial Crisis and Some Problems of Banking Sector Stability

Creator:

Szambelańczyk, Jan

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny ; kapitał społeczny ; kryzys finansowy ; pośrednictwo finansowe ; regulacje systemowe ; stabilność systemu finansowego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 177-198

Abstrakt:

W działaniach nad ograniczeniem konsekwencji globalnego kryzysu finansowego zmarginalizowano niektóre paradygmaty rynku finansowego, czego przykładem jest kwestia hazardu moralnego deponentów czy ratunkowa nacjonalizacja instytucji kredytowych. Podjęte działania ratunkowe nie dają gwarancji przezwyciężenia kryzysu, a banki centralne i regulatorzy coraz ściślej nadzorują bieżącą działalność w obawie przed jego nawrotem. Zasadne jest jednak pytanie, czy rozległa regulacja, nadzór i kontrola rynku finansowego to remedium na kryzysy? A może nieskuteczność regulacji, nadzoru i kontroli bierze się z ryzyka modelu? Na tle sformułowanych dziesięciu współczesnych tendencji rynku finansowego prowadzone są analizy stabilności sektora bankowego uwzględniające niefinansowe cechy pośrednictwa finansowego, a zwłaszcza relację kapitału intelektualnego instytucji kredytowych z kapitałem społecznym oraz ludzkim, jaki reprezentują klienci.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: