Object structure
Title:

Struktura konkurencyjna rynku usług bankowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competitive Structure of Banking Services Market in Selected Countries of Central and Eastern Europe

Creator:

Baszyński, Adam

Subject and Keywords:

sektor bankowy ; koncentracja rynku ; struktura konkurencyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 22-31

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest porównanie poziomu koncentracji rynku usług bankowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w dwadzieścia lat po stworzeniu konkurencyjnego, dwuszczeblowego sektora bankowego. Badaniem objęto dane dotyczące banków komercyjnych Czech, Polski, Słowacji i Węgier (CEE-4). W Polsce stopień koncentracji rynku usług bankowych jest niższy niż w innych krajach CEE-4, gdzie działalność bankowa koncentruje się wokół kilku głównych instytucji kredytowych. Przydatność zastosowanych wskaźników jest ograniczona, a wyniki nie mogą być bezkrytycznie przyjmowane w celu określenia struktury rynku. Ich stosowanie wymaga precyzyjnej definicji rynku, w tym określenia stopnia substytucyjności produktów, co wykracza poza zakres niniejszego opracowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: