Object structure
Title:

Ograniczenia budżetowe polskich jednostek samorządu terytorialnego. Drugi etap badań ankietowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polish Municipalities Budget Constraints. Second Stage of Questionnaire Survey

Creator:

Babczuk, Arkadiusz

Subject and Keywords:

ograniczenia budżetowe ; niewypłacalność JST ; dług samorządowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 13-21

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest diagnoza charakteru ograniczenia budżetowego polskich jednostek samorządu terytorialnego. W tym celu przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszałków województw. Wskazują one na istnienie istotnych oczekiwań otrzymania wsparcia ze strony rządu w przypadku utraty wypłacalności przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: