Object

Title: Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki Brazylii

Title in english:

Brazil's International Competitive Position

Creator:

Krawczyk, Sabina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 152-162

Abstrakt:

W opracowaniu zanalizowano pozycję konkurencyjności międzynarodowej gospodarki Brazylii. W tym celu wykorzystano cztery raporty: Indeks konkurencyjności globalnej 2008-2009 i 2009-2010 (GCI sporządzony przez Światowe Forum Gospodarcze - World Economic Forum - WEF); Raport międzynarodowej konkurencyjności gospodarek 2009 (Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania w Lozannie - IMD); Raport Banku Światowego "Doing business in 2010" i "Doing business in 2009"; Indeks wolności gospodarczej 2009 i 2010 (publikowany przez amerykańską fundację Heritage Foundation i "The Wall Street Journal"). Wskazano silne i słabe strony gospodarki Brazylii, które mają niebagatelny wpływ na pozycję konkurencyjną tego kraju, a także możliwości rozwoju tej gospodarki w przyszłości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119312

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information