Object

Title: Methodology for Crisis Scenario and Crisis Plan Development

Title in english:

Metodologia dla scenariusza kryzysowego i rozwój planu kryzysowego

Creator:

Königová, Martina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 172-179

Abstrakt:

W opracowaniu zostały poruszone kwestie kryzysu i zarządzania ryzykiem. Głównym celem artykułu jest zaprojektowanie metody stworzenia scenariuszy i planów zarządzania w kryzysie. Celami częściowymi są zdefiniowanie pojęć „plan kryzysowy" i „scenariusz kryzysowy", zidentyfikowanie możliwości zastosowania takich planów i scenariuszy w praktyce. Artykuł koncentruje się również na ustaleniu relacji między zarządzaniem kryzysowym a zarządzaniem ryzykiem. W kontekście metodologii wyodrębniono pojedyncze fazy zarządzania ryzykiem. Jako że sytuacje kryzysowe przedsiębiorstw są obecnie uznawane za wydarzenia mające znaczenie społeczne, istotność zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem jest nie do przecenienia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120759

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information