Object

Title: Wartościowanie korzyści środowiskowych inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce : badanie pierwotne metodą wyceny warunkowej (contingent valuation method)

Title in english:

Valuing Environmental Benefits of Renewable Energy Projects in Poland : the Contingent Valuation Survey

Creator:

Ligus, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 218-228

Abstrakt:

Artykuł stanowi propozycję wyceny w wartościach pieniężnych środowiskowych korzyści zewnętrznych generowanych przez inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Przedstawiono wyniki ogólnopolskiego badania pierwotnego gospodarstw domowych metodą wyceny warunkowej (contingent valuation method - CVM) przeprowadzonego przez autorkę we współpracy z ośrodkiem badawczym. Zasadniczym celem badania było oszacowanie średniej miesięcznej kwoty gotowości do zapłaty (willingness to pay - WTP) gospodarstwa domowego dodatkowo za energię elektryczną w celu poprawy jakości powietrza. Badanie ankietowe posłużyło do oszacowania wskaźnika jednostkowego korzyści środowiskowych produkcji energii z OZE według procedury zaproponowanej przez autorkę. Wyniki badania pierwotnego porównano z alternatywnym szacunkiem korzyści środowiskowych, dokonanym metodą przenoszenia korzyści, według metodyki rozwiniętej w ramach projektu ExternE (External Costs of Energy) Komisji Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120778

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information