Object

Title: Financial Leverage Risk Revisited : Theory, Definitions and Determinants

Title in english:

Ryzyko dźwigni finansowej - nowe podejście, teoria i definicje

Creator:

Berent, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 66-78

Abstrakt:

Artykuł podejmuje kwestię zdefiniowania dźwigni finansowej w taki sposób, aby łączyła w sobie różne możliwe interpretacje. Zaproponowana definicja uwypukla rolę zwiększonego prawdopodobieństwa otrzymania krańcowych wartości ROE po zaciągnięciu długu, co graficznie zostało zaprezentowane za pomocą zmodyfikowanego wykresu dystrybuanty rozkładu ROE. Definicja dźwigni finansowej sformułowana jest na tyle ogólnie, że pozwala wyprowadzić z niej dwie główne, konkurujące ze sobą interpretacje: pierwsza wskazuje na wzrost wariancji ROE po zaciągnięciu długu, druga na elastyczność EPS mierzoną stopniem dźwigni finansowej DFL, jako istotę dźwigni. Powyższe interpretacje zwracają uwagę na dwa odmienne aspekty zadłużenia: pierwsza koncentruje się na samym akcie zaciągnięcia długu („dźwignia prosta"), druga na akcie płacenia odsetek od zaciągniętego długu ("dźwignia kosztowa"). Zaproponowana definicja pozwala również na inne interpretacje dźwigni finansowej, w tym te, które podkreślają rolę ryzyka bankructwa, wartości zagrożonej (VaR) itp.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120749

Language:

ang

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information