Object

Title: Determinants of the Consumption of Life Insurance in Poland

Title in english:

Determinanty konsumpcji ubezpieczeń na życie w Polsce

Creator:

Śliwiński, Adam ; Michalski, Tomasz ; Rószkiewicz, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 400-411

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących determinacji popytu na ubezpieczenia na życie. W badaniach zastosowano metodę analizy czynnikowej do wyodrębnienia niezależnych czynników determinujących popyt na ubezpieczenia na życie. Następnie dokonano oceny wpływu wyodrębnionych czynników na popyt na ubezpieczenia na życie. Czynniki wydzielono poprzez połączenie cech wstępnie wybranych do badań, takich jak: PKB, stopa procentowa, poziom inflacji, rozwój finansowy, oczekiwana długość trwania życia (kobiety, mężczyźni), struktura rynku, udział kapitału zagranicznego, wskaźnik urbanizacji, poziom edukacji, poziom wydatków na służbę zdrowia, wskaźnik zastąpienia. Wybrane cechy połączono w cztery czynniki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120833

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information