Object

Title: Procedury elektroniczne w zamówieniach publicznych

Title in english:

Electronic Procedures in Public Procurement

Creator:

Wiktorowicz, Justyna ; Roszko-Grzegorek, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 412-422

Abstrakt:

W Polsce, jak w całej Unii Europejskiej, coraz większą wagę przywiązuje się do elektronizacji systemu zamówień publicznych. Za główny aspekt informatyzacji zamówień publicznych przyjmuje się ich przejrzystość oraz większe zaufanie do bezstronności procedur udzielania zamówień. Środki elektroniczne mogą również poprawić jakość zarządzania przez administrację zamówieniami publicznymi, włącznie z monitorowaniem i podejmowaniem decyzji. Środki elektroniczne stwarzają też nowe możliwości dostosowania procedur i zaoszczędzenia czasu oraz pieniędzy dostawców. Celem pracy jest przegląd rozwiązań legislacyjnych i funkcjonowania elektronicznych zamówień publicznych, w tym ocena wykorzystania takich procedur, jak licytacja elektroniczna, aukcja elektroniczna i dynamiczny system zakupów, oraz barier ich upowszechniania. Analizę przeprowadzono w oparciu o polskie i unijne akty prawne i kluczowe dokumenty, a także krajowe i zagraniczne raporty i opracowania w zakresie e-procurement. Źródło danych stanowić będą statystyki Urzędu Zamówień Publicznych oraz wyniki własnych badań ankietowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120834

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information