Object

Title: Szacowanie optymalnego czasu i kosztu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie na EURO 2012 z wykorzystaniem oprogramowania MS Project

Title in english:

Assessing Optimal Time and Cost of Building National Sports Stadium in Warsaw for EURO 2012 with the Use of MS Project Software

Creator:

Cichocki, Krzysztof S. ; Sitnik, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 99-113

Abstrakt:

Zbudowano harmonogram budowy Stadionu Narodowego (SN), oszacowano koszty oraz przeanalizowano rentowność projektu (NPV, IRR). Stosując program MS Project, pokazano, że budowa SN jest możliwa w terminie wyznaczonym przez UEFA (20.06.2011 r.). Zbilansowano zasoby projektu (pracę, materiały) i pokazano, że przydzielanie dodatkowych pracowników w celu terminowego zakończenia prac zwiększy koszty budowy (1,1 mld zł) o 3%. Na podstawie przepływów pieniężnych stwierdzono, że przy 5-procentowej stopie dyskonta próg rentowności (dodatnie NP V) budowy SN będzie osiągnięty po 26 latach. Uwzględnienie korzyści społecznych spowoduje, że próg rentowności wyniesie 17 lat. Finansowanie budowy 30-letnim kredytem przesunie próg rentowności o 80%. Dane o budowie SN pochodzą z grudnia 2008 r., dochody i koszty utrzymania - z informacji o podobnych obiektach w Europie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120752

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information