Object

Title: Koszty i korzyści społeczne w ocenie ekonomicznej efektywności gospodarowania energią na poziomie lokalnym

Title in english:

Social Costs and Benefits in the Assessment of Economic Effectiveness of Energy Projects at the Local Level

Creator:

Ligus, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 268-288

Abstrakt:

Artykuł dotyczy identyfikacji i sposobu ujmowania kosztów i korzyści społecznych w ramach oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w obszarze energetyki na poziomie lokalnym. Przedstawiono metodykę oceny efektywności ekonomicznej opartej na analizie kosztów i korzyści (Cost-Benefit Analysis - CBA). Przedstawiono różnice pomiędzy efektywnością finansową i ekonomiczną przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wskazano i omówiono przyczynę tych różnic, jaką jest występowanie zniekształceń (distortions) - wad zarówno mechanizmu rynkowego, jak i mechanizmu władzy. Następnie omówiono sposób ujmowania efektów bezpośrednich i pośrednich projektu oraz scharakteryzowano typowe zniekształcenia cenowe oraz koszty i korzyści zewnętrzne przedsięwzięć w sektorze energetycznym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74047

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information