Object structure
Title:

Adekwatność bilansowa banku – racjonalność i efektywność w zarządzaniu bankiem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Bank Balance-Sheet Adequacy - Rationality and Effectiveness of Bank Management

Creator:

Marcinkowska, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 344-362

Abstrakt:

Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu zarządzania bilansem i pozycjami pozabilansowymi banku. Opisano ogólne zagadnienia dotyczące zapewnienia adekwatności bilansowej oraz kluczowych obszarów podejmowania decyzji w ramach tego procesu. Następnie wskazano kluczowe determinanty skoordynowanego zarządzania bilansem banku oraz restrykcje nakładane przez normy ostrożnościowe. Artykuł kończy opis narzędzi wykorzystywanych w analizie adekwatności bilansowej banku: mierniki rentowności i ryzyka oraz system pomiaru rentowności skorygowanej o ponoszone ryzyko, a także wewnętrznej alokacji kapitału i systemu cen transferowych funduszy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: