Object structure
Title:

Efektywność techniczna banków komercyjnych a skala ich działalności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Commercial Banks Efficiency versus the Scale of their Activity

Creator:

Stola, Emilia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 480-488

Abstrakt:

Uznaje się, iż efektywność działalności banków uwarunkowana jest głównie czynnikami zewnętrznymi, takimi jak np. sytuacja gospodarcza czy konkurencja na rynkach finansowych. Z drugiej strony efektywność banków uzależniona jest od wyników finansowych wypracowanych przez te instytucje. Ciągłe zmiany na rynku bankowym (konsolidacje banków oraz minimalizacja kosztów) powodują, iż efektywność banków mogą determinować różne czynniki oraz strategie realizowanej polityki kosztowej. Celem artykułu jest ukazanie stopnia, w jakim skala działalności banku wpływa na osiąganą przez niego efektywność kosztową. Analizą objęto banki funkcjonujące w polskim sektorze bankowym w latach 1997-2008. Do oszacowania miar efektywności wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: