Object structure
Title:

Pomiar stopnia realizacji strategii w szkole wyższej na podstawie koncepcji strategicznej karty wyników – analiza studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Measurement of the Strategy Realization in a School of Higher Education on the Basis of the Balanced Scorecard Guidelines - A Case Study Analysis

Creator:

Cyfert, Szymon ; Kochalski, Cezary

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 85-98

Abstrakt:

W szkołach wyższych niezbędne jest wprowadzanie systemów zarządzania opartych na strategii. Mając to na względzie, coraz więcej szkół wyższych w Polsce podejmuje inicjatywy zmierzające do opracowania i wdrożenia strategii. W tym kontekście wzrasta zapotrzebowanie na rozważania zmierzające do zaproponowania systemowych rozwiązań w zakresie pomiaru realizacji strategii w szkołach wyższych. Celem opracowania jest rozpoznanie sytuacji w zakresie możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników przy ocenie efektywności wdrażania strategii w szkole wyższej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: