Object structure
Title:

Analiza czynnikowa rentowności przemysłu w okresie wzrostu i spowolnienia gospodarczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of Industry Profitability Factors during Times of a Growing and Slowing Economy

Creator:

Wypych, Mirosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 580-590

Abstrakt:

Rentowność stanowi ważne kryterium oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, a analiza czynników kształtujących rentowność interesujący wątek badawczy. Poziom rentowności przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od koniunktury gospodarczej. W artykule dokonano oceny wpływu wybranych czynników na zmiany poziomu rentowności przemysłu w latach 2005-2008, kiedy gospodarka polska przeżywała okres zarówno ożywienia, jak i spowolnienia gospodarczego. Podstawę analizy stanowiły informacje Głównego Urzędu Statystycznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: