Object structure
Title:

Delokalizacja działalności przez przedsiębiorstwa a kapitał ludzki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Relocation of Companies Activity versus Human Capital

Creator:

Ciesielska, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 76-84

Abstrakt:

Delokalizacja jest strategią, która sprzyja zwiększeniu zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, przede wszystkim dzięki dostępowi do globalnych zasobów kapitału ludzkiego. Opiera się na wielokierunkowej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na terytorium różnych państw. Może ona przybierać formę bezpośrednich inwestycji zagranicznych lub polegać na innych sposobach globalnej kooperacji, w tym np. na międzynarodowym outsourcingu. Współczesne organizacje coraz częściej szukają możliwości maksymalnego ograniczenia swoich wewnętrznych funkcji i w z związku z tym wydzielają nie tylko działalność wspomagającą funkcjonowanie przedsiębiorstwa taką, jak IT, finanse czy inne działania back office, lecz nawet innowacyjną, związaną z badaniami i rozwojem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: