Object structure
Title:

Źródła rekrutacji a efektywność organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Recruitment Sources versus Organizational Effectiveness

Creator:

Ingram, Tomasz ; Mularczyk, Krystian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 189-201

Abstrakt:

Relacje pomiędzy źródłami rekrutacji a efektywnością organizacji nie są częstym obiektem badań. Dzieje się tak, ponieważ zagadnienie to nie jest zjawiskiem, które można w prosty sposób opisać za pomocą liczb, wyliczyć i wyprowadzić jasne konkluzje. Nieliczne badania opisujące owe relacje nie wyczerpują tematu. Warto więc przeprowadzać kolejne badania i analizy powyższego zagadnienia. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny zależności występujących pomiędzy źródłami rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji w kontekście trudności w pozyskiwaniu wyjątkowych pracowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: