Object structure
Title:

Wynagrodzenia naczelnej kadry kierowniczej a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Top Managers Payment Systems and Economics Results of Companies

Creator:

Sokołowski, Jarosław ; Jóźwicki, Rafał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 467-479

Abstrakt:

Naczelna kadra kierownicza przedsiębiorstw ma wpływ na kształtowanie wyników finansowych i długofalowy wzrost wartości firmy. W prezentowanym artykule przedstawiamy strukturę naczelnej kadry kierowniczej przedsiębiorstw i spółek oraz uwarunkowania dla budowy jej motywacji do kształtowania efektów działalności organizacji gospodarczych. W artykule przedstawiono zasady kształtowania i strukturę wynagrodzeń naczelnej kadry kierowniczej w kontekście jej relacji i interesów w stosunku do spółki i jej akcjonariuszy. Hipotezą artykułu jest istnienie związku pomiędzy wynagrodzeniami menedżerów a wynikami spółki. Dokonano wstępnej weryfikacji tej hipotezy, analizując wynagrodzenia zarządów i wyniki ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w grupie spółek indeksu WIG20 za lata 2004-2008. pilotażowe na wybranej niewielkiej próbie polskich spółek publicznych wykazało dość słaby związek wynagrodzeń ich zarządów z analizowanymi wynikami ekonomicznymi tych spółek

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: