Object structure
Title:

Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodobieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of Changes in Probability of Applying for a Bank Credit by Small Enterprises Caused by Non-price Factors

Creator:

Zawadzka, Danuta ; Ardan, Roman

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 603-615

Abstrakt:

Celem artykułu jest ewaluacja wpływu zmiennych pozacenowych na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy. Przyjęto tezę, iż największy wpływ na zmiany owego prawdopodobieństwa ma nastawienie małych przedsiębiorstw do kredytu bankowego. Badanie przeprowadzono na podstawie modelu wykorzystującego regresję logitową. Badaniem objęto 368 małych podmiotów, w tym 231 mikroprzedsiębiorstw. Ewaluacji wpływu zmiennych objaśnianych (czynników) na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy dokonano przez analizę krzywych reakcji prawdopodobieństwa (probability response curves)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: