Object structure
Title:

Efektywność działań indywidualnych w ujęciu prakseologicznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness of Individual Actions from a Praxeological Perspective

Creator:

Łasiński, Gabriel ; Głowicki, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 336-343

Abstrakt:

Artykuł jest próbą wstępnego usystematyzowania wiedzy i założeń dotyczących efektywności zachowań indywidualnych. Częścią zasadniczą artykułu jest próba zbudowania prakseologicznego modelu indywidualnych zachowań pracowniczych, identyfikującego zachowania błędne, niepożądane, poprawne i konstruktywne. Opracowany model posłuży w przyszłości jako wykładnik w prowadzeniu badań empirycznych w organizacjach różnego typu, o zróżnicowanej kulturze i profilu działalności. Artykuł zawiera zarys metodologicznych podstaw opisu zachowań w organizacji oraz wykładnię efektywnościową tych zachowań w ujęciu prakseologicznym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: