Object structure
Title:

Efektywność skali w gospodarstwach trzodowych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional Efficiency of Scale in Pig Farms in Poland

Creator:

Szymańska, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 500-511

Abstrakt:

Celem badań było określenie efektywności skali gospodarstw specjalizujących się produkcji trzody chlewnej, położonych w różnych regionach kraju, na podstawie metody DEA. Analizowane gospodarstwa różniły się skalą produkcji, poziomem kosztów bezpośrednich oraz efektywnością skali. Wyniki badań wykazały, że 18 gospodarstw posiadało maksymalnie efektywną skalę produkcji. W pozostałych gospodarstwach nie wykorzystywano w pełni efektów skali ze względu na różne relacje efektów do nakładów. W celu zwiększenia efektywności gospodarstw trzodowych konieczne są zmiany w ich skali produkcji. Większość gospodarstw powinna zwiększyć skalę produkcji, aby móc konkurować na europejskim rynku trzody chlewnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: