Object

Title: Lokalizacja działalności a innowacyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP (na przykładzie regionu łódzkiego)

Title in english:

Location of business activity and innovativeness of small and medium-sized enterprises on the example of Łódź region

Creator:

Stawasz, Edward

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 199-208

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest ocenie wpływu lokalizacji na innowacyjność MŚP na przykładzie badań sektora MŚP z województwa łódzkiego przeprowadzonych w latach 2007-2008. Omówiono innowacyjność firm, źródła i możliwości realizacji innowacji, zakres i przedmiot współpracy, bariery i oczekiwania firm związane z innowacjami, w podziale na firmy działające w aglomeracji łódzkiej, dużych miastach oraz w obszarach peryferyjnych. Firmy działające w obszarach oferujących bardziej rozwinięte kontakty biznesowe i usługi na rzecz innowacji odznaczają się wyższą innowacyjnością i możliwościami realizacji innowacji.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118960

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information