Object structure
Title:

Konwergencja w zakresie innowacyjności europejskiej przestrzeni regionalnej – próba oceny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Convergence in the range of innovation of European regions – assessment attempt

Creator:

Strahl, Danuta

Subject and Keywords:

innowacyjność ; konwergencja ; europejska przestrzeń regionalna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 66-80

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań nad konwergencją procesów zachodzących w europejskiej przestrzeni regionalnej w zakresie innowacyjności. Badania przeprowadzono w latach 1999-2006 przy wyodrębnieniu sześciu grup regionów, w tym trzech zawierających regiony państw Unii Europejskiej odnoszące się do globalnej przestrzeni, państw „starej piętnastki” i grupy 12 państw włączonych do UE w roku 2004, a trzech zawierających regiony stołeczne wydzielonych grup państw. Do badania przyjęto sześć charakterystyk ilustrujących innowacyjność na szczeblu regionów NUTS-2. Podstawą do oceny procesów konwergencji była miara dyspersji, jaką jest odchylenie standardowe logarytmu naturalnego wartości przyjętych do badania cech.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: