Object

Title: Analiza z zastosowaniem metody DEA efektywności zakładów ubezpieczeń działających w Polsce

Title in english:

An Efficiency Analysis of Insurance Companies Operating in Poland with the Use of the DEA Method

Creator:

Nowak, Agnieszka K. ; Matuszyk, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 245-267

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników badania przeprowadzonego w celu określenia relatywnej efektywności wybranych zakładów ubezpieczeń (z działu I i z działu II). Okres badania objął lata 2004-2008. Do analizy zastosowana została metoda DEA (Data Envelope Analysis), natomiast do budowy modelu program SAS. Zbudowany model dla zakładów ubezpieczeń składał się z trzech danych wejściowych oraz dwóch wyjściowych i był zorientowany na minimalizację wskaźników wejściowych. Umożliwiło to uzyskanie wyników, za pomocą których określona została strategia zmiany danych wejściowych, w celu poprawy efektywności, a także opracowanie benchmarkingu dla analizowanych podmiotów. Otrzymane wyniki z modelu DEA zostały porównane z klasycznymi miarami rentowności, takimi jak: ROE i ROA, oraz odniesione do PKB.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120733

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information