Object

Title: Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego a poziom ich zadłużenia na przykładzie miast na prawach powiatu

Title in english:

Tax Governance of Local Authority Units vs. Their Debt Level Based on the Example of Towns with Rights of Districts

Creator:

Dziuba, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 57-73

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zakres istniejącego i stosowanego władztwa podatkowego jest istotnym czynnikiem kształtującym potrzeby pożyczkowe jednostek samorządu terytorialnego. Można udowodnić, że oddziaływanie na stronę dochodową budżetu samorządowego nie pozostaje bez wpływu na inne kategorie budżetowe, w tym na dług samorządowy. Przeprowadzona analiza empiryczna nie potwierdza jednak teoretycznych przypuszczeń, a prowadzi do wniosku, że nie istnieje istotna zależność korelacyjna pomiędzy skalą wykorzystania instrumentów władztwa podatkowego a poziomem zadłużenia miast na prawach powiatu. Brak takiego związku wynika z mocno ograniczonej prawnie samodzielności władz samorządowych w kształtowaniu dochodów podatkowych i względnie niewielkiej skali wykorzystania istniejących instrumentów władztwa podatkowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120720

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information