Object

Title: Uproszczona procedura notyfikacji funduszy inwestycyjnych oraz procedury łączenia funduszy i aktywów funduszy - charakterystyka wybranych regulacji dyrektywy UCITS IV

Title in english:

The Simplified Cross-Border Notification Procedure and Cross-Border UCITS Mergers and Master/Feeder UCITS Structures - the Characterization of Chosen Regulations of the UCITS IV Directive

Creator:

Krawiec, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 203-218

Abstrakt:

Dyrektywa UCITS, która została przyjęta w 1985 r., na długi czas ustanowiła ramy prawne dla funkcjonowania europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych i miała kluczowe znaczenie dla jego dynamicznego rozwoju. Z czasem okazało się, że regulacje ujęte w dyrektywie są zbyt rygorystyczne bądź niewystarczające i hamują dalszy rozwój tego sektora. W związku z tym w roku 2004 podjęto prace mające na celu zmianę ram prawnych funduszy. Ich efektem było przyjęcie znowelizowanej dyrektywy UCITS, zwanej dyrektywą UCITS IV. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania i oceny skutków wejścia w życie przepisów dyrektywy w zakresie procedury notyfikacji funduszy w obrocie transgranicznym oraz procedur w zakresie łączenia funduszy i łączenia aktywów funduszy. Dodatkowo omówiono istniejące przepisy prawa europejskiego i polskiego w wybranych obszarach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120730

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information