Object

Title: Wykluczenie finansowe - zarys problematyki

Title in english:

Financial Exclusion - the Topic Outline

Creator:

Solarz, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 150-162

Abstrakt:

Rozwój gospodarki narodowej jest dodatnio skorelowany z rozwojem sektora finansowego. Stąd dostęp do podstawowych produktów i usług finansowych oraz ich użytkowanie ma duże znaczenie społeczno-ekonomiczne. Niestety w wielu państwach można wskazać na grupy osób dotkniętych wykluczeniem finansowym. Wybrane aspekty tego zjawiska, jak przedstawienie jego istoty, zakresu i obszarów występowania, stały się celem niniejszego artykułu. Wykluczenie finansowe utożsamiane jest z brakiem dostępu do rynku usług finansowych, a także z sytuacją, w której osoba fizyczna może korzystać z oferty produktów i usług finansowych, ale na gorszych warunkach niż pozostali. Bank Światowy wskazał na cztery obszary występowania wykluczenia finansowego, tj. bankowość transakcyjną, oszczędności, kredytowanie i ubezpieczenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120726

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Wykluczenie finansowe - zarys problematyki Oct 30, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information