Object

Title: Behawioralne aspekty zachowań kredytobiorców oraz instytucji bankowych w kontekście analizy przyczyn kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych

Title in english:

Behavioural Aspects of Borrowers and Banks Behaviours in the Context of the Analysis of the Reasons for Financial Crisis in the US

Creator:

Swacha-Lech, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127, s. 178-190

Abstrakt:

Analiza przyczyn wystąpienia kryzysu pozwoliła autorce wyłonić 5 grup podmiotów, w przypadku których można dostrzec inklinacje behawioralne. Należą do nich: kredytobiorcy na rynku kredytów hipotecznych (prime i subprime), banki, inwestorzy indywidualni na rynku kapitałowym, inwestorzy instytucjonalni oraz podmioty oceniające/rekomendujące inwestycje. Celem niniejszego artykułu jest uwypuklenie wagi behawioralnego podejścia do współczesnych finansów, dokonane za pomocą wyłonienia wśród zbioru przyczyn trwającego obecnie kryzysu finansowego w USA psychologicznych aspektów występujących w zachowaniach kredytobiorców na rynku kredytów hipotecznych oraz instytucji bankowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120728

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 127

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information